Дербес деректерін жинауға қатысты саясаты


1. Осы Дербес деректерін жинауға қатысты саясатының ережелері «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V Заңының талаптарына сәйкес құрылды және "Кар-Тел" ЖШС-да (бұдан әрі – Оператор) дербес деректерді өңдеу тәртібін және дербес деректерді қорғауды қамтамасыз ету бойынша шараларды айқындайды.

1.1. Оператор өзінің ең маңызды мақсаты мен қызметін жүзеге асырудың шарты ретінде оның жеке деректерін өңдеу кезінде адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуын, оның ішінде жеке өмірге қол сұғылмаушылықты, жеке және отбасылық құпияларды қорғауды белгілейді.

1.2. Осы Оператордың дербес деректерді өңдеуге қатысты саясаты (бұдан әрі - Саясат) Оператор http://beetech.kz веб-сайтына кірушілер туралы ала алатын барлық ақпаратқа қолданылады.

2. Саясатта қолданылатын негізгі ұғымдар

2.1. Дербес деректерді автоматтандырылған өңдеу – компьютерлік технологияны пайдалана отырып, дербес деректерді өңдеу;

2.2. Дербес деректерді бұғаттау – дербес деректерді өңдеуді уақытша тоқтату (дербес деректерді нақтылау үшін өңдеу қажет болған жағдайларды қоспағанда);

2.3. Веб-сайт – http://beetech.kz желілік мекенжайы бойынша Интернет желісіндегі олардың қолжетімділігін қамтамасыз ететін графикалық және ақпараттық материалдардың, сондай-ақ компьютерлік бағдарламалар мен мәліметтер базасының жинағы;

2.4. Дербес деректердің ақпараттық жүйесі – деректер қорларында қамтылған дербес деректердің және оларды өңдеуді қамтамасыз ететін ақпараттық технологиялар мен техникалық құралдардың жиынтығы;

2.5. Дербес деректерді иесіздандыру – нәтижесінде нақты Пайдаланушыға немесе дербес деректердің басқа субъектісіне жеке деректердің меншік құқығын қосымша ақпаратты пайдаланбай анықтау мүмкін болмайтын әрекеттер;

2.6. Дербес деректерді өңдеу – жинауды, тіркеуді, жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, өзгертуді) қоса алғанда, автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе мұндай құралдарды пайдаланбай дербес деректермен орындалатын кез келген әрекет (операция) немесе әрекеттердің (операциялардың) жиынтығы; дербес деректерді алу, пайдалану, беру (тарату, қамтамасыз ету, қол жеткізу), иеліктен шығару, блоктау, жою, жою;

2.7. Оператор – дербес немесе басқа тұлғалармен бірлесіп дербес деректерді өңдеуді ұйымдастыратын және (немесе) жүзеге асыратын, сондай-ақ дербес деректерді өңдеу мақсаттарын, жеке деректердің құрамын, өңдеуге, дербес деректермен орындалатын әрекеттерге (операцияларға) айқындайтын мемлекеттік орган, муниципалды орган, заңды немесе жеке тұлға;

2.8. Дербес деректер – http://beetech.kz веб-сайтының нақты немесе анықталған Пайдаланушысына тікелей немесе жанама қатысты кез келген ақпарат;

2.9. Пайдаланушы – http://beetech.kz сайтының кез келген келушісі;

2.10. Дербес деректерді беру – дербес деректерді белгілі бір адамға немесе белгілі бір тұлғалар тобына ашуға бағытталған әрекеттер;

2.11. Дербес деректерді тарату - жеке деректерді белгісіз тұлғаларға ашуға (дербес деректерді беру) немесе жеке деректерді шектеусіз тұлғаларға таныстыруға бағытталған кез келген іс-әрекеттер, оның ішінде жеке деректерді бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау, ақпаратты орналастыру және телекоммуникация желілері немесе жеке деректерге кез келген басқа жолмен қол жеткізуді қамтамасыз ету;

2.12. Дербес деректерді трансшекаралық беру – дербес деректерді шет мемлекеттің аумағына шет мемлекеттің уәкілетті органына, шетелдік жеке тұлғаға немесе шетелдік заңды тұлғаға беру;

2.13. Дербес деректерді жою – нәтижесінде дербес деректердің ақпараттық жүйесіндегі және (немесе) дербес деректердің материалдық тасымалдағышындағы дербес деректердің мазмұнын одан әрі қалпына келтіру мүмкін болмай, кері қайтарымсыз жойылатын кез келген әрекеттер.

3. Оператор Пайдаланушының келесі жеке деректерін өңдеуі мүмкін

3.1. Тегі Аты Әкесінің аты;

3.2. Электронды адрес;

3.3. Телефон нөмірлері;

3.4. Сайт сонымен қатар Интернет статистикалық қызметтерін (Yandex Metrica және Google Analytics және т.б.) пайдалана отырып, келушілер (соның ішінде cookie файлдары) туралы анонимді деректерді жинайды және өңдейді.

3.5. Жоғарыда саналған Саясат мәтініндегі жоғарыда келтірілген деректер Жеке деректердің жалпы түсінігімен біріктірілген.

4. Дербес деректерді өңдеудің мақсаттары

4.1. Пайдаланушының дербес деректерін өңдеудің мақсаты пайдаланушыны электрондық поштаны жіберу арқылы хабардар ету болып табылады.

4.2. Сондай-ақ Оператор Пайдаланушыға жаңа өнімдер мен қызметтер, арнайы ұсыныстар мен түрлі оқиғалар туралы хабарламалар жіберуге құқылы. Пайдаланушы әрқашан Операторға beetech@beeline.kz электрондық поштасына «Жаңа өнімдер мен қызметтер және арнайы ұсыныстар туралы хабарламалардан бас тарту» жазбасын жіберу арқылы ақпараттық хабарламаларды алудан бас тарта алады.

4.3. Интернет-статистикалық қызметтерді пайдалану арқылы жиналған Пайдаланушылардың анонимді деректері сайттағы Пайдаланушылардың әрекеттері туралы ақпаратты жинауға, сайттың және оның мазмұнының сапасын жақсартуға қызмет етеді.

5. Дербес деректерді өңдеудің құқықтық негіздері

5.1. Оператор Пайдаланушының дербес деректерін http://beetech.kz сайтында орналасқан арнайы формалар арқылы Пайдаланушы дербес толтырған және/немесе жіберген жағдайда ғана өңдейді. Тиісті нысандарды толтыру және/немесе өзінің жеке деректерін Операторға жіберу арқылы Пайдаланушы осы Саясатқа келісімін білдіреді.

5.2. Егер бұл пайдаланушының браузер баптауларында рұқсат етілсе (cookie файлдарын сақтау және JavaScript технологиясын пайдалану қосылған)Оператор Пайдаланушы туралы анонимді деректерді өңдейді,.

6. Дербес деректерді жинау, сақтау, беру және өңдеудің басқа да түрлерінің тәртібі Оператор өңдейтін дербес деректердің қауіпсіздігі осы саладағы Дербес деректерді қорғау туралы қолданыстағы заңнама талаптарын толық сақтау үшін қажетті құқықтық, ұйымдастырушылық және техникалық шараларды жүзеге асыру арқылы қамтамасыз етіледі.

6.1. Оператор дербес деректердің сақталуын қамтамасыз етеді және рұқсат етілмеген тұлғалардың жеке деректерге қол жеткізуін болдырмау үшін барлық мүмкін шараларды қабылдайды.

6.2. Қолданушының дербес деректері, қолданыстағы заңнаманы орындауға байланысты жағдайларды қоспағанда, ешқашан, ешбір жағдайда үшінші тұлғаларға берілмейді.

6.3. Дербес деректерде дәлсіздіктер анықталған жағдайда, Пайдаланушы оларды Операторға Оператордың beetech@beeline.kz электрондық мекенжайына «Дербес деректерді өзектендіру» белгісімен хабарлама жіберу арқылы дербес жаңарта алады.

6.4. Дербес деректерді өңдеу мерзімі шектеусіз. Пайдаланушы кез келген уақытта Операторға электрондық пошта арқылы Оператордың beetech@beeline.kz электрондық мекенжайына «Дербес деректерді өңдеуге келісімді қайтарып алу» белгісімен хабарлама жіберу арқылы дербес деректерді өңдеуге келісімін қайтарып ала алады.

7. Дербес деректерді трансшекаралық тасымалдау

7.1. Дербес деректерді трансшекаралық беру басталғанға дейін оператор аумағына дербес деректерді беру жоспарланған шет мемлекет дербес деректер субъектілерінің құқықтарын сенімді қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.

7.2. Жоғарыда көрсетілген талаптарға сәйкес келмейтін дербес деректерді шет мемлекеттердің аумағына трансшекаралық беру дербес деректер субъектісінің оның дербес деректерін трансшекаралық беруге және/немесе орындауға жазбаша келісімі болған жағдайда ғана жүзеге асырылуы мүмкін. дербес деректер субъектісі қатысушысы болып табылатын келісім туралы.

8. Қорытынды ережелер

8.1. Пайдаланушы өзінің жеке деректерін өңдеуге қатысты қызықтыратын мәселелер бойынша кез келген түсініктемені Операторға beetech@beeline.kz электрондық поштасы арқылы хабарласу арқылы ала алады.

8.2. Бұл құжатта Оператордың жеке деректерді өңдеу саясатындағы кез келген өзгерістерді көрсетеді. Саясат жаңа нұсқамен ауыстырылмайынша шексіз әрекет етеді.

8.3. Саясаттың өзекті нұсқасы Интернетте http://beetech.kz/privacy/kz мекенжайы бойынша еркін қол жетімді.